SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD

SXE ASX
SXE
SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SXE báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SXE là 163.735M. EPS TTM của công ty là 0.06, lợi tức cổ tức là 6.35%, và P/E là 11.95.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền