Cosmos / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Cosmos / TetherUS

Các thị trường nơi mà Cosmos / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Cosmos / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaATOMUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ATOMUSDTCosmos / Tether USWHITEBIT9.1657−0.98%42.012M+18.69%9.33419.01684.111M
Mua
ATOMUSDTCosmos / TetherUSBINANCE9.185−0.77%23.349M−28.37%9.3269.0102.126M
Mua
ATOMUSDTCosmos / Tether USDPOLONIEX9.023−1.81%4.597M+15.58%9.2068.914377.938K
Mua
ATOMUSDTATOMUSDT SPOTBITGET9.1890−0.74%4.025M+20.62%9.32409.0113302.4K
Mua
ATOMUSDTCosmos/TetherOKX9.192−0.66%3.954M−13.68%9.3269.010366.279K
Mua
ATOMUSDTCosmos / TetherKUCOIN9.1885−0.72%3.825M−24.26%9.32499.0055347.658K
Mua
ATOMUSDTATOMUSDT SPOTBYBIT9.1946−0.62%3.526M−34.83%9.32329.0154330.388K
Mua
ATOMUSDTATOM / USDT Spot Trading PairPHEMEX9.192−0.68%1.407M−25.76%9.3289.008126.993K
Mua
ATOMUSDTCOSMOS / USDTMEXC9.193−0.67%903.74K−17.52%9.3269.01464.903K
Mua
ATOMUSDTCOSMOS/TETHERUSBITRUE9.190+0.76%812.9K−15.94%9.2349.0468.831K
Mua
ATOMUSDTCosmos/TetherGATEIO9.191−0.68%802.542K−32.97%9.3229.01273.194K
Mua
ATOMUSDTCosmos / Tether OmniHITBTC9.19019−0.59%261.73K−11.93%9.322259.0124623.575K
Mua
ATOMUSDTCOSMOS / TETHERCOINEX9.1791−0.75%133.605K−28.27%9.34209.031311.951K
Mua
ATOMUSDTCosmos / TetherCOINBASE9.23−0.11%71.355K−40.15%9.329.017.586K
Mua
ATOMUSDTCosmos / Tether USDKRAKEN9.1794−0.57%50.938K−73.20%9.29118.97004.394K
Mua
ATOMUSDTCosmos / TetherUSBINANCEUS9.194−0.27%30.695K−59.78%9.3219.0202.976K
Mua
ATOMUSDTCosmos / TetherBITTREX7.20537567−17.02%8.953K+146.42%9.232890645.988511251.087K
Bán Mạnh
ATOMUSDTCOSMOS / TETHERWOONETWORK9.192−0.69%9.3269.0101.994M
Mua