AVA / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AVA / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử AVA / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAVAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AVAUSDTAVA / TetherUSBINANCE0.6100+0.23%845.953K+82.13%0.61800.6022257.484K
Sức mua mạnh
AVAUSDTAVA / USDTMEXC0.610064+0.35%78.065K+5.59%0.6176660.60690325.881K
Sức mua mạnh
AVAUSDTAVA / TetherKUCOIN0.609095+0.54%49.496K+42.69%0.6199820.60381212.14K
Sức mua mạnh
AVAUSDTAVA/TetherGATEIO0.6096+0.59%27.38K+7.73%0.61620.60616.143K
Sức mua mạnh
AVAUSDTAVAUSDT SPOTBYBIT0.6115+0.44%17.24K+31.69%0.61810.60881.617K
Sức mua mạnh
AVAUSDTAVA / TETHERCOINEX0.6081+0.30%6.242K+10.66%0.61640.60481.211K
Sức mua mạnh
AVAUSDTAVAUSDT SPOTBITGET0.6106+0.69%1.404K−73.17%0.61160.6064659
Sức mua mạnh
AVAUSDTTravala.com / TetherHITBTC0.6114157+0.65%308+567.36%0.61686170.6074608324
Sức mua mạnh
AVAUSDTTravala.com Token / Tether USDPOLONIEX0.6159+2.24%194+273.54%0.61590.615959
Mua