AVAUSDT SPOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AVAUSDT SPOT

Nhận tỷ giá tiền điện tử AVAUSDT SPOT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAVAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AVAUSDTAVA / TetherUSBINANCE0.6928 USDT+7.41%506.361 K−42.20%0.6980 USDT0.6391 USDT467.624 K
Bán
AVAUSDTAVA / TetherKUCOIN0.6907 USDT+7.32%270.956 K+151.01%0.6954 USDT0.6389 USDT210.158 K
Bán
AVAUSDTAVAUSDT SPOTBYBIT0.6918 USDT+7.09%192.6 K−13.56%0.6966 USDT0.6413 USDT117.669 K
Bán
AVAUSDTAVAUSDT SPOTBITGET0.6932 USDT+7.37%177.171 K+21.01%0.6940 USDT0.6420 USDT117.211 K
Bán
AVAUSDTAVA / USDTMEXC0.6927 USDT+7.26%86.133 K−3.20%0.7009 USDT0.6401 USDT75.509 K
Bán
AVAUSDTAVA/TetherGATEIO0.6918 USDT+7.36%69.112 K−4.61%0.6976 USDT0.6409 USDT50.533 K
Bán
AVAUSDTAVA / TETHERCOINEX0.6935 USDT+7.30%5.75 K−9.28%0.6946 USDT0.6435 USDT4.391 K
Theo dõi
AVAUSDTTravala.com Token / Tether USDPOLONIEX0.6912 USDT+7.18%187+297.87%0.6912 USDT0.6401 USDT210
Bán
AVAUSDTTravala.com / TetherHITBTC0.6978302 USDT+4.54%200.00%0.6978302 USDT0.6975260 USDT28
Bán