Basic Attention Token / Euro

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Basic Attention Token / Euro Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Basic Attention Token / Euro được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Basic Attention Token / Euro trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBATEUR dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
BATEURBasic Attention Token / EuroCOINBASE0.22757−0.60%41.443K−51.79%0.230390.2238715.719K
Bán
BATEURBasic Attention Token / EuroKRAKEN0.22764−0.34%33.568K−40.47%0.229310.2238613.093K
Bán
BATEURBasic Attention Token / EuroBITSTAMP0.226290.23%1.466K78.74%0.228110.225555.697K
Bán