Bitcoin Cash / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Bitcoin Cash / TetherUS

Các thị trường nơi mà Bitcoin Cash / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bitcoin Cash / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBCHUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BCHUSDTBitcoin Cash Node / Tether USWHITEBIT222.54+0.30%22.233M+162.15%223.17221.2133.198K
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / Tether USDPOLONIEX222.54+0.03%15.206M−3.45%223.24221.7311.928K
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / TetherUSBINANCE223.3−0.04%9.083M−41.36%224.2222.64.529K
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash/TetherOKX223.30.00%4.354M−27.38%224.2222.61.993K
Bán
BCHUSDTBITCOIN CASH/TETHERUSBITRUE223.37+0.45%2.921M−32.34%224.77222.047.082K
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / TetherKUCOIN223.13−0.05%958.57K−30.12%224.27222.57188
Bán
BCHUSDTBitcoinCash/TetherGATEIO223.37−0.02%935.014K−33.02%224.42222.73380
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / Tether OmniHITBTC223.360−0.02%921.954K+11.25%224.188222.646343
Bán
BCHUSDTBCHUSDT SPOTBYBIT223.3−0.09%494.73K−47.53%224.2222.6152
Bán
BCHUSDTBCHUSDT SPOTBITGET223.26−0.04%475.849K−14.25%224.21222.55263
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash Node / USDTMEXC223.40.00%266.254K+25.45%224.2222.648
Bán
BCHUSDTBITCOIN CASH / TETHERCOINEX223.31+0.11%230.358K+123.33%224.00222.5627
Bán
BCHUSDTBCH / USDT Spot Trading PairPHEMEX223.40.00%140.875K−37.35%224.2222.667
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / Tether USDKRAKEN223.50+0.08%89.274K+33.69%223.72223.361
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / TetherEXMO223.3500+0.03%76.63K+0.50%224.0500222.550056
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash (BCHN) / TetherBITTREX220.57288756−1.22%17.094K−16.00%224.70697352220.572887563
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / TetherUSBINANCEUS223.3−0.18%6.898K−23.78%224.6222.82
Bán
BCHUSDTBitcoin Cash / USDTUPBIT219.6904−8.59%1.852K+1113.36%237.2132219.59868
Bán
BCHUSDTBITCOIN CASH / TETHERWOONETWORK223.30−0.04%224.20222.605.097K
Bán