BULGARIAN LEV / SWISS FRANC BGNCHF

BGNCHF IDC
BGNCHF
BULGARIAN LEV / SWISS FRANC IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

BGNCHF Biểu đồ

Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD Bắt đầu giao dịch