ALCATEL LUCENT TELETAS ALCTL

ALCTLBIST
ALCTL
ALCATEL LUCENT TELETASBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ}
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Electronic Technology
Công nghiệp: Telecommunications Equipment
Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS, trước đây là Alcatel Teletas Telekomunikasyon Endustri Ticaret AS, là nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty cung cấp các giải pháp, cho dù là dịch vụ điện thoại đơn giản hay cho các mạng đa phương tiện phức tạp. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm toàn bộ dòng sản phẩm cần thiết để xây dựng bất kỳ loại mạng truyền thông nào, với các sản phẩm từ cố định, di động và băng thông rộng hội tụ kết nối với metro và mạng cáp quang lõi, cơ sở hạ tầng di động thế hệ thứ 3 cho công nghệ mạng truyền dẫn và giao thức Internet (IP) của doanh nghiệp, và từ mạng truyền dẫn đến các giải pháp doanh nghiệp. Khách hàng của Alcatel Teletas Telekomunikasyon Endustri Ticaret AS là các nhà khai thác viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ Internet, cũng như các doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân. Công ty có văn phòng đại diện tại Khu thương mại tự do Sân bay Ataturk và Azerbaijan. Đây là một phần của Tập đoàn Alcatel-Lucent.