BERKOSAN YALITIMBERKOSAN YALITIMBERKOSAN YALITIM

BERKOSAN YALITIM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRKSN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BERKOSAN YALITIM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BERKOSAN YALITIM 242.25 M TRY, và năm trước đó — 129.69 M TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia