CARREFOURSACARREFOURSACARREFOURSA

CARREFOURSA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CRFSA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CARREFOURSA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CARREFOURSA 44.34 B TRY, và năm trước đó — 19.20 B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia