DEMISAS DOKUM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DMSAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DEMISAS DOKUM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DEMISAS DOKUM 1.41 B TRY, và năm trước đó — 680.88 M TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia