ECZACIBASI ILAC

ECILC BIST
ECILC
ECZACIBASI ILAC BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ECILC

Tóm tắt tài chính của ECZACIBASI ILAC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ECILC là 6.119B TRY. EPS TTM của công ty là 0.47 TRY, tỷ suất cổ tức là 2.46% và P/E là 19.12.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền