KARSAN OTOMOTIV

KARSNBIST
KARSN
KARSAN OTOMOTIVBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KARSN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KARSAN OTOMOTIV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KARSN là 12.132B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu