KOCAER CELIKKOCAER CELIKKOCAER CELIK

KOCAER CELIK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KCAER nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KOCAER CELIK

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Overseas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KOCAER CELIK 10.54 B TRY, và năm trước đó — 7.20 B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia