METRO PETROL VE TESISLERI

MEPET BIST
MEPET
METRO PETROL VE TESISLERI BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MEPET báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của METRO PETROL VE TESISLERI với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MEPET là 179.58M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền