SISE CAM

SISE BIST
SISE
SISE CAM BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SISE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SISE CAM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SISE là 74.314B TRY. EPS TTM của công ty là 5.05 TRY, tỷ suất cổ tức là 1.68% và P/E là 4.81. Ngày thu nhập tiếp theo của SISE CAM là 10 Tháng 11, ước tính là 1.05 TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu