SOK MARKETLER TICARET

SOKM BIST
SOKM
SOK MARKETLER TICARET BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SOKM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SOK MARKETLER TICARET với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SOKM là 9.026B. EPS TTM của công ty là 0.80, lợi tức cổ tức là 0.87%, và P/E là 18.50. Ngày thu nhập tiếp theo SOK MARKETLER TICARET là 2 Tháng 3, ước tính là 0.22.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền