Chỉ số BIST 100
XU100 BIST

XU100
Chỉ số BIST 100 BIST
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay