ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

5,280,00 0,00%
Các chuyên gia 12 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho A3M có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 12 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho A3M trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của A3M5,28 EUR với giá ước tính tối đa là 5,80 EUR và giá ước tính tối thiểu là 4,40 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức A3Mtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 12 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu A3M trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng trung tính, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.