ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADZ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Doanh thu của ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. trong năm ngoái lên tới 115.30 M EUR, phần lớn trong số đó — 114.18 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Clothing and Accessories, năm trước mang lại 92.07 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 90.95 M EUR, và năm trước đó — 73.25 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia