FLUIDRA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FDR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FLUIDRA, S.A.

Doanh thu của FLUIDRA, S.A. trong năm ngoái lên tới 2.39 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.05 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, EMEA, năm trước mang lại 1.02 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FLUIDRA, S.A. 988.78 M EUR, và năm trước đó — 840.93 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia