Tập đoàn Microsoft

MSFT BVL
MSFT
Tập đoàn Microsoft BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MSFT

Tóm tắt tài chính của Tập đoàn Microsoft với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MSFT là 1.893T USD. EPS TTM của công ty là 9.65 USD, tỷ suất cổ tức là 0.98% và P/E là 26.30. Ngày thu nhập tiếp theo của Tập đoàn Microsoft là 21 Tháng 7, ước tính là 2.33 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu