Soybean Futures (Jan 2023)Soybean Futures (Jan 2023)Soybean Futures (Jan 2023)

Soybean Futures (Jan 2023)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Soybean Futures (Jan 2023)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZSN2024Soybean Futures (Jul 2024)
2024-07-121228'0+0.97%11'61231'21215'2
Mua
ZSQ2024Soybean Futures (Aug 2024)
2024-08-141225'2+0.70%8'41230'01216'0
Mua
ZSU2024Soybean Futures (Sep 2024)
2024-09-131205'2+0.37%4'41212'41200'2
Mua
ZSX2024Soybean Futures (Nov 2024)
2024-11-141203'2+0.35%4'21211'01198'2
Mua
ZSF2025Soybean Futures (Jan 2025)
2025-01-141214'0+0.31%3'61221'61209'4
Mua
ZSH2025Soybean Futures (Mar 2025)
2025-03-141210'6+0.17%2'01218'61207'4
Mua
ZSK2025Soybean Futures (May 2025)
2025-05-141213'2+0.10%1'21221'01211'2
Mua
ZSN2025Soybean Futures (Jul 2025)
2025-07-141219'0+0.06%0'61226'61217'2
Mua
ZSQ2025Soybean Futures (Aug 2025)
2025-08-141211'20.00%0'01215'41211'2
Theo dõi
ZSU2025Soybean Futures (Sep 2025)
2025-09-121189'4−0.06%−0'61189'41189'4
Theo dõi
ZSX2025Soybean Futures (Nov 2025)
2025-11-141181'6−0.08%−1'01191'41179'4
Theo dõi
ZSF2026Soybean Futures (Jan 2026)
2026-01-141190'2−0.06%−0'61190'21190'2
Mua
ZSH2026Soybean Futures (Mar 2026)
2026-03-131189'2−0.06%−0'61189'21189'2
Mua
ZSK2026Soybean Futures (May 2026)
2026-05-141191'6−0.06%−0'61191'61191'6
Mua
ZSN2026Soybean Futures (Jul 2026)
2026-07-141198'0−0.06%−0'61198'01198'0
Mua
ZSQ2026Soybean Futures (Aug 2026)
2026-08-141192'0−0.06%−0'61192'01192'0
Mua
ZSU2026Soybean Futures (Sep 2026)
2026-09-141170'6−0.06%−0'61170'61170'6
Mua
ZSX2026Soybean Futures (Nov 2026)
2026-11-131162'4−0.06%−0'61162'41162'4
Mua
ZSN2027Soybean Futures (Jul 2027)
2027-07-141162'2−0.06%−0'61162'21162'2
Mua
ZSX2027Soybean Futures (Nov 2027)
2027-11-121126'0−0.07%−0'61126'01126'0
Mua