CHF/RUB_TOD - CHF/RUB CURRENCY MARKET

CHFRUB_TOD MOEX
CHFRUB_TOD
CHF/RUB_TOD - CHF/RUB CURRENCY MARKET MOEX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

CHFRUB_TOD Biểu đồ Ngoại hối