E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)

NQ2! CME_MINI
NQ2!
E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)

        
NQZ2021 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (DEC 2021)
20211217.0015844.750.81%127.0015897.2515559.25Mua
NQH2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
20220318.0015858.250.86%134.7515901.0015566.50Mua
NQM2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (JUN 2022)
20220617.0015830.000.77%121.0015830.0015565.25Mua
NQU2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (SEP 2022)
20220916.0015698.25-1.70%-270.7515698.2515698.25Bán
NQZ2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (DEC 2022)
20221216.0015696.50-1.70%-270.7515696.5015696.50Bán
Tải thêm