CHINESE YUAN / JAPANESE YEN
CNYJPY IDC

CNYJPY
CHINESE YUAN / JAPANESE YEN IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

CNYJPY Biểu đồ Ngoại hối