Copper Futures (May 2021)Copper Futures (May 2021)Copper Futures (May 2021)

Copper Futures (May 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Copper Futures (May 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
HGM2024Copper Futures (Jun 2024)
2024-06-264.4940−2.69%−0.12404.59754.4790
Bán
HGN2024Copper Futures (Jul 2024)
2024-07-294.4420−2.63%−0.12004.56454.4280
Bán
HGQ2024Copper Futures (Aug 2024)
2024-08-284.4265−2.09%−0.09454.52904.4190
Bán
HGU2024Copper Futures (Sep 2024)
2024-09-264.4285−2.09%−0.09454.53504.4165
Bán
HGV2024Copper Futures (Oct 2024)
2024-10-294.4375−2.02%−0.09154.50454.4375
Bán
HGX2024Copper Futures (Nov 2024)
2024-11-264.4465−1.96%−0.08904.49904.4405
Bán
HGZ2024Copper Futures (Dec 2024)
2024-12-274.4470−1.94%−0.08804.54604.4345
Bán
HGF2025Copper Futures (Jan 2025)
2025-01-294.4575−1.91%−0.08704.45754.4520
Bán
HGG2025Copper Futures (Feb 2025)
2025-02-264.4670−1.87%−0.08504.46704.4670
Bán
HGH2025Copper Futures (Mar 2025)
2025-03-274.4695−1.81%−0.08254.53354.4550
Bán
HGJ2025Copper Futures (Apr 2025)
2025-04-284.4795−1.78%−0.08104.47954.4760
Bán
HGK2025Copper Futures (May 2025)
2025-05-284.4805−1.73%−0.07904.48754.4750
Bán
HGM2025Copper Futures (Jun 2025)
2025-06-264.4890−1.70%−0.07754.48904.4870
Bán
HGN2025Copper Futures (Jul 2025)
2025-07-294.4895−1.65%−0.07554.48954.4745
Bán
HGQ2025Copper Futures (Aug 2025)
2025-08-274.4980−1.62%−0.07404.49804.4930
Bán
HGU2025Copper Futures (Sep 2025)
2025-09-264.4985−1.59%−0.07254.49854.4985
Bán
HGV2025Copper Futures (Oct 2025)
2025-10-294.4985−1.63%−0.07454.49854.4985
Bán
HGX2025Copper Futures (Nov 2025)
2025-11-254.4995−1.66%−0.07604.49954.4995
Bán
HGZ2025Copper Futures (Dec 2025)
2025-12-294.4920−1.71%−0.07804.49204.4920
Bán
HGF2026Copper Futures (Jan 2026)
2026-01-284.4940−1.71%−0.07804.49404.4940
Bán Mạnh
HGG2026Copper Futures (Feb 2026)
2026-02-254.4930−1.71%−0.07804.49304.4930
Bán Mạnh
HGH2026Copper Futures (Mar 2026)
2026-03-274.4850−1.71%−0.07804.48504.4850
Bán
HGJ2026Copper Futures (Apr 2026)
2026-04-284.4915−1.71%−0.07804.49154.4915
Bán Mạnh
HGK2026Copper Futures (May 2026)
2026-05-274.4870−1.71%−0.07804.48704.4870
Bán
HGN2026Copper Futures (Jul 2026)
2026-07-294.4835−1.71%−0.07804.48354.4835
Bán
HGU2026Copper Futures (Sep 2026)
2026-09-284.4880−1.71%−0.07804.48804.4880
Bán
HGZ2026Copper Futures (Dec 2026)
2026-12-294.4865−1.71%−0.07804.48654.4865
Bán
HGH2027Copper Futures (Mar 2027)
2027-03-294.4835−1.71%−0.07804.48354.4835
Bán
HGK2027Copper Futures (May 2027)
2027-05-264.4800−1.71%−0.07804.48004.4800
Bán
HGN2027Copper Futures (Jul 2027)
2027-07-284.4775−1.71%−0.07804.47754.4775
Bán
HGU2027Copper Futures (Sep 2027)
2027-09-284.4750−1.71%−0.07804.47504.4750
Bán
HGZ2027Copper Futures (Dec 2027)
2027-12-294.4860−1.71%−0.07804.48604.4860
Bán
HGH2028Copper Futures (Mar 2028)
2028-03-294.4835−1.71%−0.07804.48354.4835
Bán
HGK2028Copper Futures (May 2028)
2028-05-264.4810−1.71%−0.07804.48104.4810
Bán
HGN2028Copper Futures (Jul 2028)
2028-07-274.4785−1.71%−0.07804.47854.4785
Bán
HGU2028Copper Futures (Sep 2028)
2028-09-274.4760−1.71%−0.07804.47604.4760
Bán
HGZ2028Copper Futures (Dec 2028)
2028-12-274.4885−1.71%−0.07804.48854.4885
Bán
HGH2029Copper Futures (Mar 2029)
2029-03-274.4860−1.71%−0.07804.48604.4860
Bán
HGK2029Copper Futures (May 2029)
2029-05-294.4835−1.71%−0.07804.48354.4835
Bán Mạnh
HGN2029Copper Futures (Jul 2029)
2029-07-274.4810−1.71%−0.07804.48104.4810
Bán Mạnh