COPPER FUTURES (SEP 2021) HGU2021

HGU2021 COMEX
HGU2021
COPPER FUTURES (SEP 2021) COMEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

HGU2021 Biểu đồ