Convex Finance

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Convex Finance

Nhận tỷ giá tiền điện tử Convex Finance trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaCVX dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
CVXUSDConvex Finance / United States DollarCOINBASE2.506−1.42%57.817 K−71.16%2.5582.5004.708 K
Bán
CVXUSDCVX / U. S. DollarKRAKEN2.50−1.57%15.75 K−36.51%2.562.50258
Bán Mạnh
CVXUSDConvex Finance / U.S. dollarBITSTAMP5.600+144.54%150.00%5.6005.6003
Mua