AL RAMZ CORPORATIO

DFMALRAMZ
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALRAMZ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AL RAMZ CORPORATIO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALRAMZ là 644.541M AED. EPS TTM của công ty là 0.06 AED, tỷ suất cổ tức là 4.84% và P/E là 20.43.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬