EGLD / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch EGLD / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử EGLD / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaEGLDUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
EGLDUSDTEGLD / TetherUSBINANCE58.06+3.33%6.215M−13.97%58.6455.0395.176K
Mua
EGLDUSDTMultiversX / Tether USWHITEBIT58.0824+3.28%1.124M−9.90%58.648055.012515.738K
Mua
EGLDUSDTElrond/TetherOKX58.13+3.43%772.921K−19.90%58.6855.0311.625K
Mua
EGLDUSDTMultiversX / TetherKUCOIN58.06+3.42%747.147K−14.85%58.6355.0411.134K
Mua
EGLDUSDTEGLDUSDT SPOTBYBIT58.09+3.40%365.711K−36.37%58.6655.044.669K
Mua
EGLDUSDTmultiversx/TetherGATEIO58.06+3.36%261.225K−23.96%58.6055.063.761K
Mua
EGLDUSDTElrond / TetherHITBTC58.080+3.38%187.367K+11.49%58.62555.0582.844K
Mua
EGLDUSDTMULTIVERSX / USDTMEXC58.10+3.42%137.755K+14.44%58.6355.031.622K
Mua
EGLDUSDTEGLDUSDT SPOTBITGET58.0787+3.40%115.299K−13.00%58.593855.07781.727K
Mua
EGLDUSDTMULTIVERSX / TETHERCOINEX58.00+3.18%11.152K−33.00%59.2854.94157
Mua
EGLDUSDTEGLD / TetherUSBINANCEUS58.50+4.00%5.604K−18.76%58.5055.1185
Mua