MULTIVERSX / TETHER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MULTIVERSX / TETHER

Nhận tỷ giá tiền điện tử MULTIVERSX / TETHER trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaEGLDUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
EGLDUSDTEGLD / TetherUSBINANCE43.53 USDT−2.11%7.156 M+73.91%44.71 USDT43.17 USDT62.415 K
Bán
EGLDUSDTEGLDUSDT SPOTBYBIT43.54 USDT−1.98%1.033 M+77.77%45.43 USDT43.15 USDT9.418 K
Bán
EGLDUSDTEGLD / Tether USDHTX43.5352 USDT+0.01%938.098 K−17.66%43.5352 USDT43.5352 USDT1
Bán
EGLDUSDTMultiversX / Tether USWHITEBIT43.5553 USDT−1.99%914.998 K−3.94%44.7428 USDT43.1496 USDT11.977 K
Bán
EGLDUSDTMultiversX/TetherOKX43.52 USDT−1.94%673.021 K+117.74%44.72 USDT43.15 USDT6.386 K
Bán
EGLDUSDTMultiversX / TetherKUCOIN43.55 USDT−2.05%374.995 K+238.50%44.71 USDT43.21 USDT1.712 K
Bán
EGLDUSDTmultiversx/TetherGATEIO43.59 USDT−1.89%256.879 K+281.01%44.62 USDT43.28 USDT2.935 K
Bán
EGLDUSDTMultiversX / TetherHITBTC43.444 USDT−2.12%231.99 K+1.18%44.638 USDT43.181 USDT3.236 K
Bán
EGLDUSDTEGLDUSDT SPOTBITGET43.5243 USDT−2.14%223.617 K+68.55%44.7065 USDT43.1622 USDT2.047 K
Bán
EGLDUSDTMULTIVERSX / USDTMEXC43.53 USDT−2.03%189.15 K+26.29%44.71 USDT43.21 USDT3.26 K
Bán
EGLDUSDTMULTIVERSX / TETHERCOINEX43.69 USDT−1.97%13.27 K+113.11%45.01 USDT43.36 USDT115
Bán
EGLDUSDTEGLD / TetherUSBINANCEUS43.30 USDT−2.94%2.956 K+7.30%44.67 USDT43.30 USDT25
Bán