Euro/Krone Na Uy EURNOK

EURNOK OANDA
EURNOK
Euro/Krone Na Uy OANDA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hồ sơ

EUR NOK (Euro / Krone Na Uy)
 
Đồng Euro so với đồng Krone của Na Uy. Sự thay đổi về giá dầu và lãi suất tương quan với giá trị của đồng Krone Na Uy khi so sánh với các loại tiền tệ khác. Nói cách khác, giá dầu và lãi suất tăng mang đến cho đồng Krone sức mạnh tương ứng với các đồng tiền khác và ngược lại.