LVMH

MC EURONEXT PARIS
MC
LVMH EURONEXT PARIS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MC fundamentals

Tóm tắt tài chính của LVMH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MC là 285.142B EUR. EPS TTM của công ty là 23.90 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.77% và P/E là 23.70. Ngày thu nhập tiếp theo của LVMH là 27 Tháng 7, ước tính là 12.68 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu