NYXOAH SANYXOAH SANYXOAH SA

NYXOAH SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NYXH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NYXOAH SA

Doanh thu của NYXOAH SA trong năm ngoái lên tới 4.35 M EUR, phần lớn trong số đó — 4.35 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Hypoglossal Neurostimulations Therapy, năm trước mang lại 3.08 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NYXOAH SA 3.82 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia