UMICOREUMICOREUMICORE

UMICORE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UMI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UMICORE

Doanh thu của UMICORE trong năm ngoái lên tới 3.88 B EUR, phần lớn trong số đó — 8.71 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Recycling, năm trước mang lại 12.86 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UMICORE 9.24 B EUR, và năm trước đó — 12.89 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia