Us Crude Oil CFD WTIUSD

WTIUSD FOREX.com
WTIUSD
Us Crude Oil CFD FOREX.com
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

WTIUSD Biểu đồ