Gas / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Gas / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Gas / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGASBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GASBTCGas / BitcoinBINANCE0.0000635 BTC+3.93%78.484 K+162.47%0.0000643 BTC0.0000606 BTC16.609 K
Bán
GASBTCGAS / BITCOINCOINEX0.00006347 BTC+3.84%4.045 K−1.14%0.00006419 BTC0.00006057 BTC794
Bán Mạnh
GASBTCNeoGas / BitcoinKUCOIN0.00006326 BTC+3.81%1.246 K+131.22%0.00006408 BTC0.00006080 BTC206
Bán
GASBTCGAS N3 / BitcoinHITBTC0.00006333 BTC+5.06%106+30.47%0.00006333 BTC0.00006297 BTC25
Bán
GASBTCGas / BitcoinPOLONIEX0.0000646 BTC0.00%63+26.14%0.0000646 BTC0.0000642 BTC2
Bán