HIMALAYA ENERGI PERKASA TBK
HADE IDX

HADE
HIMALAYA ENERGI PERKASA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HIMALAYA ENERGI PERKASA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của HADE là 106B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền