IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK
IMPC IDX

IMPC
IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IMPC financial statements

Tóm tắt tài chính của IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IMPC là 9.764T. EPS TTM của công ty là 41.28, lợi tức cổ tức là 0.79%, và P/E là 49.66.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền