Komodo / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Komodo / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Komodo / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaKMDBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
KMDBTCKomodo / BitcoinBINANCE0.000006040.00%27.88K−65.87%0.000006060.000006043.673K
Theo dõi
KMDBTCKomodo / BitcoinKUCOIN0.000006020+0.05%7.962K+1577.71%0.0000067300.00000601023.875K
Mua
KMDBTCKOMODO / BITCOINCOINEX0.0000060500+0.45%3.149K+12.24%0.00000608000.00000602001.35K
Theo dõi
KMDBTCKomodo / BitcoinHITBTC0.00000610+1.84%140.00%0.000006100.0000061047
Mua