NOVANTA INC COM NPVNOVANTA INC COM NPVNOVANTA INC COM NPV

NOVANTA INC COM NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0VAG nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của NOVANTA INC COM NPV trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 0VAG trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.74 USD trong khi ước tính là 0.58 USD, gây bất ngờ đến 28.32%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 230.92 M USD mặc dù con số ước tính là 227.85 M USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.69 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 233.63 M USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 0VAG trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên