Công nghệ Điện tử (Khu vực)

71
Cổ phiếu
2288.636B
Giá trị vốn hóa thị trường
36.735K
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
+13.62%
Hiệu suất Tháng
+229.54%
Hiệu suất Năm
+32.34%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
0R2V APPLE INC APPLE ORD (CDI)
450.25-0.21%-0.97Mua121.944K1432.207B31.2810.74137000.00Thiết bị Viễn thông
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S)
4.00-9.09%-0.40Mua5.606K1.665B31.700.11Phần cứng xử lý máy tính
AVG AVINGTRANS PLC ORD 5P
252.000.00%0.00Bán9.500K80.017M34.010.07Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AVON AVON RUBBER PLC ORD #1
3460.00-0.14%-5.00Mua18.494K1.053B83.610.42822.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BA. BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P
507.800.00%0.00Mua3.732M16.864B13.880.3879000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BC94 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100) (144A)
1222.00-0.81%-10.00Sức mua mạnh2.033K220.205B54.11105257.00Thiết bị Viễn thông
BOE BOEING CO. COM STK USD5 (CDI)
176.202.02%3.49Mua10.377K74.848B-4.07161100.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BVC BATM ADVANCED COMMUNICATIONS LD ORD ILS0.01
121.502.10%2.50Bán723.087K508.522M162.680.01Thiết bị Viễn thông
CEIR COMPAL ELECTRONICS INC GDS (EACH REPR 5 SHS) (REG S)
3.100.00%0.00Mua02.099B12.730.19Phần cứng xử lý máy tính
CHG CHEMRING GROUP PLC ORD 1P
255.000.39%1.00Mua147.320K704.723M18.220.142453.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CHRT COHORT PLC ORD 10P
670.003.88%25.00Mua24.567K253.035M26.590.23Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CML CML MICROSYSTEMS PLC ORD 5P
257.000.00%0.00Mua8144.086M28.750.09211.00Thiết bị/ Công cụ điện
CNC CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
120.500.00%0.00Sức mua mạnh24.753K85.461M21.210.06Phần cứng xử lý máy tính
CPX CAP-XX LIMITED ORD NPV
3.9549.06%1.30Mua14.492M11.218M-0.00Linh kiện Điện tử
CSSG CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
70.500.00%0.00Bán010.506M11.890.06Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
DWHA DEWHURST PLC 'A'NON.VTG ORD 10P
570.000.00%0.00Bán046.468M14.130.41378.00Thiết bị/ Công cụ điện
DWHT DEWHURST PLC ORD 10P
905.001.40%12.50Mua95872.126M21.930.41378.00Thiết bị/ Công cụ điện
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI)
14.007.69%1.00Bán184.826K6.104M-0.13Bán dẫn
FTC FILTRONIC PLC ORD 0.1P
8.500.00%0.00Bán68.558K18.181M-0.01Bán dẫn
GEC GENERAL ELECTRIC COMPANY COM STK USD0.06 (CDI)
6.30-1.41%-0.09Bán82.357K42.624B14.150.33205000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
GHH GOOCH & HOUSEGO PLC ORD 20P
1020.00-1.45%-15.00Bán2.697K260.425M55.640.19984.00Linh kiện Điện tử
GTC GETECH GROUP PLC ORD 0.25P
15.000.00%0.00Mua05.635M-0.08Thiết bị/ Công cụ điện
HHPD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD GDR (EACH REPR 2 SHS)(REG S)
5.400.00%0.00Bán7.835K27.991B11.450.37Thiết bị ngoại vi máy tính
HLMA HALMA PLC ORD 10P
2250.001.44%32.00Mua294.216K8.346B45.270.497554.00Thiết bị/ Công cụ điện
IQE IQE PLC ORD 1P
61.401.57%0.95Mua3.165M449.137M-0.04Bán dẫn
IQG IQGEO GROUP PLC ORD 2P
77.500.00%0.00Sức mua mạnh038.435M-0.0971.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
JDG JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 5P
5040.000.40%20.00Bán1.006K313.772M27.811.83497.00Thiết bị/ Công cụ điện
KETL STRIX GROUP PLC ORD 1P
219.501.15%2.50Mua658.561K423.612M20.060.11Thiết bị/ Công cụ điện
KMK KROMEK GROUP PLC ORD 1P
14.383.60%0.50Bán1.532M50.822M126.00Bán dẫn
LUCE LUCECO PLC ORD GBP0.0005
158.004.50%6.80Sức mua mạnh308.183K236.991M17.830.081587.00Bán dẫn
MDZ MEDIAZEST PLC ORD 0.01P
0.0622.22%0.01Mua15.844M628.394KSản xuất Thiết bị ĐIện
MEL MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION COM STK Y50
1383.68-1.57%-22.04Sức bán mạnh12.000K21.640B14.650.69146518.00Thiết bị/ Công cụ điện
MGGT MEGGITT PLC ORD 5P
284.000.53%1.50Sức bán mạnh1.791M2.295B10.420.2912500.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MSI MS INTERNATIONAL PLC ORD 10P
117.000.00%0.00Bán019.597M-0.15Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MSYS MICROSAIC SYSTEMS PLC ORD 0.25P
0.470.00%0.00Bán336.110K2.168M-0.0129.00Thiết bị/ Công cụ điện
MWE MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0.01
33.000.00%0.00Bán5.670K29.003M12.740.03Thiết bị Viễn thông
NANO NANOCO GROUP PLC ORD 10P
16.75-0.83%-0.14Bán225.870K52.700M-0.01Bán dẫn
NWT NEWMARK SECURITY PLC ORD 1P
1.3510.20%0.12Mua4.425M5.742MThiết bị/ Công cụ điện
OMG OXFORD METRICS PLC ORD 0.25P
81.505.16%4.00Mua282.407K96.816M34.530.02Thiết bị/ Công cụ điện
OTAQ OTAQ PLC ORD 15P
49.000.00%0.00Bán563.544KThiết bị/ Công cụ điện
OXIG OXFORD INSTRUMENTS PLC ORD 5P
1410.001.44%20.00Sức mua mạnh13.066K785.941M25.840.54Thiết bị/ Công cụ điện
PEB PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC ORD 2.5P
12.750.00%0.00Mua24.267K15.871M11.280.0172.00Thiết bị Viễn thông
PEG PETARDS GROUP PLC ORD 1P
8.000.00%0.00Mua6.283K4.602M-0.00Thiết bị/ Công cụ điện
PIP PIPEHAWK PLC ORD 1P
5.150.00%0.00Sức mua mạnh50.000K1.569M3.000.02Phần cứng xử lý máy tính
QQ. QINETIQ GROUP PLC ORD 1P
313.200.38%1.20Mua316.487K1.761B16.690.19Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
RICO RICOH CO LTD RICOH ORD SHS
740.003.79%27.00Sức bán mạnh2.500K3.724B94.410.0590141.00Thiết bị/ Công cụ điện
RMS REMOTE MONITORED SYSTEMS PLC ORD 0.01P
0.300.00%0.00Mua527.371K2.361MHàng không vũ trụ & Quốc phòng
RR. ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P
252.60-0.20%-0.50Bán5.403M4.992B-0.69Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
RSW RENISHAW PLC ORD 20P
5295.002.22%115.00Mua67.281K3.698B77.660.655041.00Thiết bị/ Công cụ điện
SEE SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV
3.201.59%0.05Mua2.211M107.687M-0.01228.00Thiết bị/ Công cụ điện
SMS SMART METERING SYSTEMS PLC ORD 1P
649.000.93%6.00Sức mua mạnh34.196K696.074M175.070.041274.00Thiết bị/ Công cụ điện
SMSD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDS (REPR 25 NON VTG PFD)(REG S)
1048.00-1.32%-14.00Sức mua mạnh678192.225B54.11105257.00Thiết bị Viễn thông
SMSN SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S)
1221.00-0.08%-1.00Sức mua mạnh35.376K220.205B54.11105257.00Thiết bị Viễn thông
SNR SENIOR PLC 10P
57.305.82%3.15Bán1.254M247.167M-0.247605.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
SPSC SPECTRA SYSTEMS CORPORATION COM SHS USD0.01 (DI/REGS)
130.000.00%0.00Bán058.770M12.600.07Thiết bị/ Công cụ điện
SPSY SPECTRA SYSTEMS CORPORATION COM SHS USD0.01 (UNRES)
127.003.25%4.00Mua18.112K55.605M11.920.07Thiết bị/ Công cụ điện
SPT SPIRENT COMMUNICATIONS PLC ORD 3 1/3P
304.0010.95%30.00Sức mua mạnh1.379M1.725B28.310.101371.00Thiết bị Viễn thông
SRT SRT MARINE SYSTEMS PLC ORD 0.1P
40.501.25%0.50Mua73.431K67.343MThiết bị Viễn thông
STAR STARCOM PLC ORD NPV
0.850.00%0.00Bán1.982M2.988M-0.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
TCM TELIT COMMUNICATIONS PLC ORD 1P
137.00-1.44%-2.00Mua249.875K186.829M5.150.28850.00Thiết bị Viễn thông
TRAK TRAKM8 HOLDINGS PLC ORD 1P
18.750.00%0.00Bán1.983K9.370M-0.02Thiết bị Viễn thông
TST TOUCHSTAR PLC ORD 5P
54.002.86%1.50Mua20.976K4.449M-0.06Phần cứng xử lý máy tính
TTG TT ELECTRONICS PLC ORD 25P
184.001.10%2.00Mua64.240K293.558M24.790.094703.00Linh kiện Điện tử
TWD TRACKWISE DESIGNS PLC ORD 4P
91.50-1.26%-1.17Mua020.234M-0.00Linh kiện Điện tử
ULE ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC ORD 5P
2484.00-0.24%-6.00Mua78.360K1.748B25.750.964229.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
UNG UNIVERSE GROUP PLC ORD 1P
5.50-4.35%-0.25Bán9.500K15.011M-0.01Phần cứng xử lý máy tính
UVEL UNIVISION ENGINEERING LIMITED ORD NPV
1.000.00%0.00Sức bán mạnh03.837MThiết bị/ Công cụ điện
VEL VELOCITY COMPOSITES PLC ORD 0.25P
17.500.00%0.00Bán1.076K6.298M-0.02Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
VTC VITEC GROUP PLC (THE) ORD 20P
662.001.85%12.00Mua46.322K285.573M14.260.451700.00Thiết bị Viễn thông
WPHO WINDAR PHOTONICS PLC ORD 1P
21.000.00%0.00Mua6.069K10.448MThiết bị/ Công cụ điện
ZYT ZYTRONIC PLC ORD 1P
100.000.00%0.00Sức bán mạnh17.272K16.445M8.680.12Linh kiện Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất