Công nghệ Điện tử (Khu vực)

70
Cổ phiếu
754.091B
Giá trị vốn hóa thị trường
306.271K
Khối lượng
−5.91%
Thay đổi
−19.99%
Hiệu suất Tháng
−10.76%
Hiệu suất Năm
−23.00%
Hiệu suất YTD
           
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S)
2.160.00%0.00Bán01.196B0.11Phần cứng xử lý máy tính
AVG AVINGTRANS PLC ORD 5P
205.00-9.89%-22.50Bán48.212K65.093M30.700.07Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
AVON AVON RUBBER PLC ORD #1
2360.00-1.87%-45.00Mua82.061K715.240M51.760.47822.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BA. BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P
516.20-3.98%-21.40Bán6.727M16.540B11.660.46Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BC94 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100) (144A)
949.50-4.14%-40.97Bán1.854K184.012B51.23Thiết bị Viễn thông
BOE BOEING CO. COM STK USD5 (CDI)
164.48-7.92%-14.15Bán164.413K73.988B-0.87161100.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BVC BATM ADVANCED COMMUNICATIONS LD ORD ILS0.01
44.00-2.22%-1.00Sức mua mạnh516.805K193.723M61.640.01Thiết bị Viễn thông
CEIR COMPAL ELECTRONICS INC GDS (EACH REPR 5 SHS) (REG S)
3.100.00%0.00Bán02.031B12.730.2082374.00Phần cứng xử lý máy tính
CHG CHEMRING GROUP PLC ORD 1P
210.002.44%5.00Mua650.678K589.588M23.750.092453.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CHRT COHORT PLC ORD 10P
505.00-5.61%-30.00Bán22.271K205.109M30.020.18907.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
CML CML MICROSYSTEMS PLC ORD 5P
226.000.44%1.00Bán5.000K38.769M25.340.09221.00Thiết bị/ Công cụ điện
CNC CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC ORD 1P
67.00-7.59%-5.50Bán57.856K48.721M12.310.06Phần cứng xử lý máy tính
CPX CAP-XX LIMITED ORD NPV
2.005.26%0.10Bán1.584M8.768M-0.00Linh kiện Điện tử
CSSG CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
61.500.00%0.00Bán09.165M10.370.06Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
DWHA DEWHURST PLC 'A'NON.VTG ORD 10P
600.000.00%0.00Bán21250.453M13.320.45378.00Thiết bị/ Công cụ điện
DWHT DEWHURST PLC ORD 10P
925.000.00%0.00Bán077.782M20.530.45378.00Thiết bị/ Công cụ điện
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI)
31.000.00%0.00Bán010.135M-0.06Bán dẫn
FTC FILTRONIC PLC ORD 0.1P
5.75-4.17%-0.25Bán771.243K12.230M-0.01Bán dẫn
GEC GENERAL ELECTRIC COMPANY COM STK USD0.06 (CDI)
7.58-7.22%-0.59Bán73.169K53.917B118.850.06205000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
GHH GOOCH & HOUSEGO PLC ORD 20P
858.008.61%68.00Bán12.186K214.851M52.600.15984.00Linh kiện Điện tử
GTC GETECH GROUP PLC ORD 0.25P
12.000.00%0.00Bán04.508M10.810.01Thiết bị/ Công cụ điện
HHPD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD GDR (EACH REPR 2 SHS)(REG S)
4.58-6.15%-0.30Bán71.308K25.694B8.130.49667680.00Thiết bị ngoại vi máy tính
HLMA HALMA PLC ORD 10P
1891.00-4.16%-82.00Bán1.609M7.167B41.520.486000.00Thiết bị/ Công cụ điện
IND INDIGOVISION GROUP PLC ORD 1P
380.000.00%0.00Mua2.748K27.383M21.380.18Thiết bị/ Công cụ điện
IQE IQE PLC ORD 1P
29.66-11.94%-4.02Bán5.470M236.198M-0.02Bán dẫn
IQG IQGEO GROUP PLC ORD 2P
62.500.00%0.00Sức mua mạnh030.996M-0.09Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
JDG JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 5P
4270.00-0.70%-30.00Bán11.538K266.708M23.921.83497.00Thiết bị/ Công cụ điện
KETL STRIX GROUP PLC ORD 1P
142.00-1.39%-2.00Bán640.946K269.800M13.560.11Thiết bị/ Công cụ điện
KMK KROMEK GROUP PLC ORD 1P
12.88-4.63%-0.62Bán657.197K44.362M-0.00126.00Bán dẫn
LUCE LUCECO PLC ORD GBP0.0005
78.802.60%2.00Bán486.336K126.353M12.270.061590.00Bán dẫn
MDZ MEDIAZEST PLC ORD 0.01P
0.030.00%0.00Bán1.185M349.108K-0.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
MEL MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION COM STK Y50
1420.506.44%85.92Mua74.626K22.798B13.550.74145817.00Thiết bị/ Công cụ điện
MGGT MEGGITT PLC ORD 5P
310.00-8.12%-27.40Bán3.219M2.393B11.910.29Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MSI MS INTERNATIONAL PLC ORD 10P
137.5010.00%12.50Bán13023.031M23.320.05Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
MSYS MICROSAIC SYSTEMS PLC ORD 0.25P
0.387.14%0.03Bán586.875K1.711M-0.0129.00Thiết bị/ Công cụ điện
MWE MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0.01
27.00-3.57%-1.00Bán111.515K23.730M10.940.03Thiết bị Viễn thông
NANO NANOCO GROUP PLC ORD 10P
9.458.12%0.71Bán254.112K27.047M-0.02Bán dẫn
NWT NEWMARK SECURITY PLC ORD 1P
1.180.00%0.00Bán90.000K5.508M6.530.00Thiết bị/ Công cụ điện
OMG OXFORD METRICS PLC ORD 0.25P
79.00-9.71%-8.50Bán172.742K99.256M26.840.03Thiết bị/ Công cụ điện
OXIG OXFORD INSTRUMENTS PLC ORD 5P
1208.000.83%10.00Bán159.343K691.968M20.350.59Thiết bị/ Công cụ điện
PEB PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC ORD 2.5P
7.38-4.84%-0.38Bán20.393K9.180M6.400.0165.00Thiết bị Viễn thông
PEG PETARDS GROUP PLC ORD 1P
5.759.52%0.50Bán251.659K3.308M3.700.01Thiết bị/ Công cụ điện
PIP PIPEHAWK PLC ORD 1P
4.500.00%0.00Sức bán mạnh01.569M3.000.02Phần cứng xử lý máy tính
QQ. QINETIQ GROUP PLC ORD 1P
309.80-1.65%-5.20Bán944.727K1.749B14.290.226061.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
RICO RICOH CO LTD RICOH ORD SHS
781.00-4.52%-37.00Bán754.100K4.233B15.820.3992663.00Thiết bị/ Công cụ điện
RMS REMOTE MONITORED SYSTEMS PLC ORD 0.2P
0.173.13%0.01Bán2.003M826.084K-0.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
RR. ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P
364.70-10.00%-40.50Bán8.858M7.042B-0.69Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
RSW RENISHAW PLC ORD 20P
3126.00-1.76%-56.00Bán105.093K2.275B48.650.655041.00Thiết bị/ Công cụ điện
SEE SEEING MACHINES LIMITED ORD NPV
1.73-6.76%-0.12Bán7.366M58.050M-0.01228.00Thiết bị/ Công cụ điện
SMS SMART METERING SYSTEMS PLC ORD 1P
660.00-0.15%-1.00Sức mua mạnh380.135K743.454M187.250.04Thiết bị/ Công cụ điện
SMSD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDS (REPR 25 NON VTG PFD)(REG S)
809.00-8.38%-74.00Bán2.496K156.372B51.23Thiết bị Viễn thông
SMSN SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S)
952.00-6.39%-65.00Bán40.454K184.012B51.23Thiết bị Viễn thông
SNR SENIOR PLC 10P
72.00-5.26%-4.00Bán2.296M301.627M10.940.077605.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
SPSC SPECTRA SYSTEMS CORPORATION COM SHS USD0.01 (DI/REGS)
152.500.00%0.00Mua069.011M14.780.07Thiết bị/ Công cụ điện
SPSY SPECTRA SYSTEMS CORPORATION COM SHS USD0.01 (UNRES)
110.000.92%1.00Bán77.849K49.778M10.560.07Thiết bị/ Công cụ điện
SPT SPIRENT COMMUNICATIONS PLC ORD 3 1/3P
195.00-4.41%-9.00Bán996.142K1.191B20.440.101371.00Thiết bị Viễn thông
SRT SRT MARINE SYSTEMS PLC ORD 0.1P
29.50-9.23%-3.00Bán98.311K45.679M15.400.02Thiết bị Viễn thông
STAR STARCOM PLC ORD NPV
0.93-11.90%-0.12Bán2.566M3.194M-0.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
TCM TELIT COMMUNICATIONS PLC ORD 1P
99.20-2.75%-2.80Bán90.875K131.629M3.750.28Thiết bị Viễn thông
TRAK TRAKM8 HOLDINGS PLC ORD 1P
12.000.00%0.00Bán25.910K5.997M-0.04Thiết bị Viễn thông
TST TOUCHSTAR PLC ORD 5P
24.50-3.92%-1.00Bán5.061K2.076M-0.10Phần cứng xử lý máy tính
TTG TT ELECTRONICS PLC ORD 25P
154.50-4.92%-8.00Bán26.763K251.710M15.620.114703.00Linh kiện Điện tử
TWD TRACKWISE DESIGNS PLC ORD 4P
72.500.00%0.00Sức bán mạnh010.710M-0.00Linh kiện Điện tử
ULE ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC ORD 5P
1930.001.15%22.00Mua187.261K1.365B18.181.05Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
UNG UNIVERSE GROUP PLC ORD 1P
2.650.00%0.00Bán27.657K6.895M7.570.00Phần cứng xử lý máy tính
UVEL UNIVISION ENGINEERING LIMITED ORD NPV
1.100.00%0.00Bán04.220M4.780.00Thiết bị/ Công cụ điện
VEL VELOCITY COMPOSITES PLC ORD 0.25P
16.500.00%0.00Bán2.847K5.938M-0.02Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
VTC VITEC GROUP PLC (THE) ORD 20P
580.000.00%0.00Bán31.637K262.830M13.130.451700.00Thiết bị Viễn thông
WPHO WINDAR PHOTONICS PLC ORD 1P
24.000.00%0.00Bán13911.940M-0.0326.00Thiết bị/ Công cụ điện
ZYT ZYTRONIC PLC ORD 1P
105.002.44%2.50Bán45.455K16.846M6.110.17Linh kiện Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất