Công nghệ Điện tử (Khu vực)

217
Cổ phiếu
2276.124B
Giá trị vốn hóa thị trường
362.341K
Khối lượng
+0.78%
Thay đổi
+12.21%
Hiệu suất Tháng
+24.14%
Hiệu suất Năm
+24.94%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A4BAGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC COM USD0.00010.136 USD+2.52%30.0012.602M GBP−0.58 GBP−76.61%0.00%Công nghệ Điện tử
0A4QQUICKLOGIC CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)12.0 USD−8.25%5941.93137.096M GBP−0.22 GBP+29.25%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0A52INSEEGO CORP COM USD0.0010.2332 USD+0.67%8K1.1920.838M GBP−0.36 GBP+29.92%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0A5SHENSOLDT AG NPV24.24 EUR−2.78%28.428K1.282.238B GBP34.380.61 GBP−2.76%1.22%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0A60FUELCELL ENERGY INC COM USD0.0001(POST REV SPLIT)1.2595 USD+5.96%53.689K1.21429.574M GBP−0.23 GBP+11.98%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0A6FLATTICE SEMICONDUCTOR COM STK USD0.0159.60 USD+3.66%1.617K1.476.208B GBP39.271.24 GBP+37.26%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0A6YXEROX HOLDINGS CORPORATION COM USD1.0013.980 USD+1.90%2.171K5.211.329B GBP13.160.87 GBP7.28%Công nghệ Điện tử
Bán
0A7DDELL TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 CL C75.30 USD+1.30%3.29K0.2142.192B GBP29.162.01 GBP−62.73%1.95%Công nghệ Điện tử
Mua
0A7NKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 WD137.96 USD+0.33%340.0219.071B GBP23.334.87 GBP−4.34%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0A7SQUANTUM CORPORATION COM USD0.01(POST REV SPLIT)0.2900 USD−7.19%5000.3422.463M GBP−0.32 GBP+31.30%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0A8ZMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS COM USD0.00183.5 USD+0.98%572.954.653B GBP65.291.05 GBP−79.26%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0AAIMONTANA AEROSPACE AG CHF1.0015.50 CHF+0.52%81.388K0.69857.427M GBP−0.14 GBP+87.88%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0AB4LILIUM N V COM USD0.0001 CL A1.115 USD+7.73%93.589K6.35425.213M GBP0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0ABTKALRAY SA EUR123.35 EUR+7.00%490.29160.729M GBP−1.09 GBP+50.13%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0ACFTELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01399.5 USD−0.23%00.0014.685B GBP24.2513.51 GBP+8.59%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0ACGZEBRA TECHNOLOGIES CLASS'A'COM STK USD0.01239.5 USD+2.30%1370.539.464B GBP26.677.36 GBP+2.42%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0ACJMARVELL TECHNOLOGY INC COM USD0.00256.52 USD+2.40%3.626K0.5437.78B GBP−0.34 GBP−70.35%0.43%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0AR9MYNARIC AG NPV (REGD)18.40 EUR+8.13%2000.5791.218M GBP−11.04 GBP−70.13%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0BOEBOEING CO COM USD5.00224 USD+0.53%3.602K0.27105.987B GBP−3.84 GBP+67.11%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0D25DRONE VOLT EUR0.010.0095 EUR−11.21%132.204K0.2612.62M GBP0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0DUIBASLER AG ORD NPV9.84 EUR+4.57%10.707K0.66252.617M GBP−0.44 GBP−171.97%1.49%Công nghệ Điện tử
Mua
0DXUCEMBRE SPA EUR0.5235.6 EUR+0.53%1030.16514.621M GBP3.94%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0EDENXP SEMICONDUCTORS N V EUR0.20205.1 USD+2.15%1.017K0.5840.621B GBP18.998.86 GBP+7.59%1.94%Công nghệ Điện tử
Mua
0EKIGEFRAN EUR18.60 EUR−0.81%1000.63105.782M GBP10.700.70 GBP+4.05%4.71%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0EOIHF COMPANY EUR0.55.20 EUR+0.78%00.0013.817M GBP9.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0ERYINCAP OYJ NPV6.42 EUR+1.85%8.101K1.52161.599M GBP0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0F0JKITRON ASA NOK0.1032.85 NOK+0.92%26.226K0.73477.646M GBP12.070.21 GBP+140.14%1.54%Công nghệ Điện tử
Mua
0FH7OHB SE NPV41.80 EUR+0.72%1070.40622.659M GBP28.861.26 GBP−27.52%1.45%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
0FRILUMIBIRD EUR112.06 EUR−6.22%3080.44246.334M GBP25.360.41 GBP−16.46%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0G0XFIRST SENSOR AG NPV56.6 EUR+1.08%2012.74513.486M GBP166.340.30 GBP+53.36%0.00%Công nghệ Điện tử
0G5HSOLTEQ OYJ NPV0.733 EUR+0.14%6901.3612.428M GBP11.490.06 GBP0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
0G6WSALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER'B'NPV2.698 SEK+0.07%2.049K0.1432.556M GBP−0.03 GBP+14.50%0.00%Công nghệ Điện tử
0GEGVAISALA OYJ SER'A'NPV35.90 EUR+0.42%7971.321.118B GBP28.951.07 GBP+2.96%2.01%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0GRXHEXAGON AB SER'B'NPV104.70 SEK+0.23%268.491K0.1521.245B GBP28.930.27 GBP+9.17%1.31%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0GSSNOTE AB NPV160.7 SEK+0.51%2.269K0.92352.341M GBP14.200.85 GBP+46.93%0.00%Công nghệ Điện tử
0GT3PROACT IT GROUP NPV87.7 SEK+3.06%2.923K1.45176.584M GBP2.19%Công nghệ Điện tử
0GT8EPENDION AB NPV115.2 SEK−6.19%2900.64252.153M GBP0.44%Công nghệ Điện tử
0GUOCTT SYSTEMS NPV227 SEK−1.73%581.09215.279M GBP1.79%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0H0USENSYS GATSO GROUP AB NPV (POST SPLIT)79.0 SEK+27.42%810.0668.13M GBP109.870.05 GBP−68.53%0.00%Công nghệ Điện tử
0H14NET INSIGHT SER'B'NPV4.634 SEK+0.74%20.12K3.08122.74M GBP35.130.01 GBP+4.52%0.00%Công nghệ Điện tử
0H38PRICER AB SER'B'NPV7.36 SEK+2.08%4.557K0.2289.398M GBP−0.02 GBP−765.09%12.34%Công nghệ Điện tử
0HALAEROVIRONMENT INC COM STK USD0.0001134.20 USD−0.82%2951.132.808B GBP−4.49 GBP−10484.86%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0HEMSMITH AND WESSON BRANDS INC COM USD0.00113.74 USD−1.65%7992.47502.823M GBP17.260.62 GBP−68.81%3.18%Công nghệ Điện tử
Mua
0HFBAMPHENOL CORP CLASS'A'COM STK USD0.00190.56 USD+0.59%2.75K0.1442.381B GBP29.222.54 GBP+3.81%0.93%Công nghệ Điện tử
Mua
0HFNANALOG DEVICES INC COM STK USD0.16 2/3183.40 USD−0.36%2950.0171.626B GBP28.045.38 GBP+24.09%1.82%Công nghệ Điện tử
Mua
0HGVAPPLIED OPTOELECTRONICS INC COM USD0.00115.4 USD+3.58%8.357K1.17409.036M GBP−1.74 GBP+3.68%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0HHRARISTA NETWORKS INC COM USD0.0001219.9 USD+0.65%3.139K0.6453.247B GBP36.594.93 GBP+63.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0HKEAXON ENTERPRISE INC COM USD0.00001226.5 USD−0.54%1600.2613.405B GBP115.791.60 GBP+36.28%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0HYACIENA CORP COM STK USD0.01.45.7 USD+1.24%640.175.267B GBP30.891.15 GBP+15.67%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0HYICIRRUS LOGIC INC COM STK USD0.00177.0 USD−0.05%2592.303.269B GBP31.132.03 GBP−58.88%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0I14COGNEX CORP COM STK USD0.00237.60 USD+2.53%2620.084.994B GBP41.440.74 GBP−25.05%0.76%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0I4QWOLFSPEED INC COM USD0.0012536.15 USD+1.23%6.265K0.403.457B GBP−4.59 GBP−326.87%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0IH3ENERGOUS CORP COM USD0.00001 (POST REV SPLIT)1.95 USD+9.85%2000.358.579M GBP−4.05 GBP+36.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0IIDERICSSON ADR EACH REP 1 ORD'B'SEK1
Chứng chỉ lưu ký
5.04 USD+1.82%1.264K0.9013.143B GBP−0.54 GBP−191.29%3.38%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0IJ3EVERSPIN TECHNOLOGIES INC COM USD0.00018.70 USD−4.80%250.07146.748M GBP24.240.29 GBP−20.68%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0IJWEXTREME NETWORKS COM STK USD0.00116.560 USD+0.24%2.826K1.301.674B GBP23.450.58 GBP+112.97%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0IREFORTIVE CORP COM USD0.0167.84 USD−0.19%1110.2118.689B GBP29.191.91 GBP+21.41%0.41%Công nghệ Điện tử
Mua
0IUCGENERAL DYNAMICS CORP COM STK USD1244.8 USD−0.72%1860.7852.722B GBP20.469.81 GBP−0.38%2.13%Công nghệ Điện tử
Mua
0J2EHP INCORPORATION COM USD0.0129.14 USD+2.14%3.559K0.4322.299B GBP8.852.71 GBP+11.92%3.67%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0J38HARMONIC INC COM STK USD0.00111.005 USD+0.69%4390.47966.073M GBP217.490.04 GBP−86.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0J46HEICO CORP COM USD0.01169.1 USD−3.49%300.2216.359B GBP58.962.23 GBP+16.31%0.12%Công nghệ Điện tử
Mua
0J51HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM USD0.0116.560 USD+6.71%28.01K5.2615.686B GBP10.751.20 GBP−44.91%3.09%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0J5HHIMAX TECHNOLOGIES INC SPONS ADR EA REPR 2 ORD SHS NPV
Chứng chỉ lưu ký
5.95 USD+1.34%1.41K0.94812.103M GBP14.990.32 GBP−79.43%7.95%Công nghệ Điện tử
Mua
0J76HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES COM USD0.01234.5 USD−1.43%00.007.407B GBP17.6610.88 GBP−7.70%2.10%Công nghệ Điện tử
Mua
0J86IPG PHOTONICS CORPORATION COM STK USD0.000196.72 USD+1.55%00.003.527B GBP52.971.50 GBP−64.19%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0J9JIMPINJ INC COM USD0.00184.24 USD+1.74%1430.641.764B GBP−0.87 GBP+40.29%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0J9OMANZ AG NPV11.68 EUR+0.17%00.0086.098M GBP−0.09 GBP+97.35%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0JEVCRESCENT NV NPV0.0090 EUR−2.17%2000.0116.23M GBP−0.00 GBP+50.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0JEZSTRONGPOINT ASA NOK0.6213.40 NOK0.00%2310.3745.229M GBP86.740.01 GBP−72.28%6.59%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0JPOKLA CORPORATION COM STK USD0.001548.0 USD−0.06%200.037K99.9658.595B GBP24.5718.29 GBP+0.76%0.95%Công nghệ Điện tử
Mua
0JRJKNOWLES CORP COM USD116.3 USD+2.10%10.001.138B GBP−1.65 GBP−40.07%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0JRRKOPIN CORP COM USD0.011.575 USD+0.40%7340.25141.562M GBP−0.15 GBP−2.50%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0JS0KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS COM STK USD0.00118.770 USD−4.14%3.076K0.731.969B GBP−0.13 GBP+38.07%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0JXGQ-FREE ASA NOK0.3811.90 NOK+101.69%10.0098.566M GBP−0.00 GBP−103.66%0.00%Công nghệ Điện tử
0K17MICROVISION INC COM USD0.012.5800 USD+3.24%9.749K0.49378.684M GBP−0.35 GBP−35.71%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0K19MICROCHIP TECHNOLOGY COM STK USD0.00183.60 USD+2.18%9550.2934.876B GBP18.343.74 GBP+39.02%1.81%Công nghệ Điện tử
Mua
0K3HMOTOROLA SOLUTIONS INC COM USD0.01319.9 USD−0.14%190.0241.641B GBP32.358.11 GBP+45.31%1.11%Công nghệ Điện tử
Mua
0K45NCR VOYIX CORP COM STK USD0.0115.900 USD−2.09%290.141.79B GBP−0.75 GBP−204.49%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0K6FNETAPP INC COM USD0.00189.95 USD+14.60%7.261K10.3812.849B GBP27.982.65 GBP−51.28%2.56%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0K6MNETLIST INC COM STK USD0.0011.280 USD−0.81%3010.07253.676M GBP−0.21 GBP−101.85%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0K92NORTHROP GRUMMAN CORP COM STK USD1466.8 USD−1.29%970.9555.845B GBP15.3224.98 GBP−13.05%1.53%Công nghệ Điện tử
Mua
0KA8LOGICMARK INC COM USD0.0001 (POST REV SPLIT)1.055 USD−3.44%1.68K0.761.151M GBP−8.25 GBP+57.72%0.00%Công nghệ Điện tử
0KC4ON SEMICONDUCTOR CORP COM STK USD0.0171.71 USD+3.91%5.7K0.5423.447B GBP14.464.07 GBP+28.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0KSAPURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A38.07 USD+5.60%8.525K5.248.816B GBP−0.02 GBP+53.08%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0KSJQORVO INC COM USD0.000196.12 USD+2.27%4671.197.172B GBP−0.83 GBP−115.92%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0KXAROCKWELL AUTOMATION INC COM STK USD1270.0 USD+0.10%270.0724.325B GBP22.569.81 GBP+49.81%1.75%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0L3HL3 HARRIS TECHNOLOGIES INC COM USD1.00188.55 USD−0.24%40.0528.238B GBP24.246.38 GBP+35.20%2.40%Công nghệ Điện tử
Mua
0L77SKYWORKS SOLUTIONS INC COM USD0.2596.60 USD+2.14%1920.1411.944B GBP15.745.03 GBP−21.27%2.68%Công nghệ Điện tử
Mua
0L83SONY GROUP CORPORATION SPON ADR EACH REPR 1 ORD
Chứng chỉ lưu ký
86.5 USD−1.24%6730.1584.953B GBP17.104.14 GBP−17.06%0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0L9YSTMICROELECTRONICS NY SHS-EACH REPR 1 ORD EUR1.0447.2 USD+3.29%10.313K2.5532.777B GBP10.183.81 GBP+13.82%0.45%Công nghệ Điện tử
Mua
0LEFTERADYNE INC COM STK USD0.12593.12 USD+1.79%2090.2310.989B GBP30.502.50 GBP−31.72%0.48%Công nghệ Điện tử
Mua
0LF0TEXTRON INC COM STK USD0.12574.9 USD−3.15%5600.6611.839B GBP16.143.80 GBP+20.06%0.10%Công nghệ Điện tử
Mua
0LHOCOHERENT CORP COM NPV37.15 USD+2.40%4841.324.307B GBP−2.47 GBP−877.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0LI9UBIQUITI INC COM USD0.001116.0 USD−0.08%200.195.519B GBP17.445.46 GBP+19.84%2.07%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
0LJEUNIVERSAL DISPLAY CORP COM STK USD0.01172.2 USD+1.46%250.866.312B GBP39.953.53 GBP+7.83%0.80%Công nghệ Điện tử
Mua
0LPEVIASAT INC COM USD0.000120.8 USD−1.46%2.84K1.392.05B GBP−11.14 GBP−866.32%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0LRLVUZIX CORP COM USD0.0012.138 USD−0.09%7370.07102.278M GBP−0.53 GBP+12.14%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0MTPIDEX BIOMETRICS ASA NOK0.150.610 NOK+3.92%678.013K2.9656.678M GBP−0.02 GBP+33.48%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0MUFCENIT AG NPV12.00 EUR−0.83%3765.6288.394M GBP13.480.77 GBP+93.19%4.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0MV8VANTIVA SA EUR0.010.1174 EUR+3.71%14.651K1.6135.506M GBP0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi