AMBEA AB (PUBL) AMBEA ORD SHS
0RNX LSIN

0RNX
AMBEA AB (PUBL) AMBEA ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của AMBEA AB (PUBL) AMBEA ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0RNX là 523.221M. EPS TTM của công ty là 0.29, lợi tức cổ tức là 1.74%, và P/E là 18.31. Ngày thu nhập tiếp theo AMBEA AB (PUBL) AMBEA ORD SHS là 4 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền