INTEL
INTC MIL

INTC
INTEL MIL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

INTC financial statements

Tóm tắt tài chính của INTEL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của INTC là 183.13B. EPS TTM của công ty là 3.82, lợi tức cổ tức là 2.62%, và P/E là 11.95. Ngày thu nhập tiếp theo INTEL là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền