Các công ty của Các công ty Ý hoạt động trong một ngành: bán dẫn

Danh sách sau có Các công ty Ý hoạt động trong cùng ngành, bán dẫn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BROADCOM hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NVIDIA CORP, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1NVDANVIDIA CORP
3.021 T EUR121.94 EUR+2.23%282.818 K1.0676.071.60 EUR+817.63%0.01%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1AVGOBROADCOM
752.162 B EUR1590.2 EUR+1.00%2552.2272.9621.80 EUR−24.13%1.14%Công nghệ Điện tử
Mua
1ASMLASML
374.931 B EUR953.0 EUR−1.43%3100.5552.8118.05 EUR+3.83%0.64%Công nghệ Điện tử
Mua
1AMDADVANCED MICRO DEVICES
240.289 B EUR148.62 EUR+0.94%5.613 K0.97234.240.63 EUR+185.10%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1QCOMQUALCOMM
223.801 B EUR201.10 EUR−0.15%2690.7229.166.90 EUR−19.79%1.51%Công nghệ Điện tử
Mua
1TXNTEXAS INSTRUMENTS
164.415 B EUR181.50 EUR−0.31%00.0030.525.95 EUR−27.70%2.65%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1MUMICRON TECHNOLOGY
145.784 B EUR131.96 EUR−0.84%6.302 K3.44−3.19 EUR−342.24%0.33%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1INTCINTEL
120.721 B EUR28.390 EUR+0.25%24.573 K1.0431.910.89 EUR1.64%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1ADIANALOG DEVICES
106.84 B EUR218.20 EUR−1.42%00.0054.484.01 EUR−37.48%1.51%Công nghệ Điện tử
Mua
19MWMARVELL TECHNOLOGY
59.066 B EUR67.45 EUR+0.25%3606.32−1.06 EUR−502.00%0.33%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1IFXINFINEON TECHNOLOGIES
47.5 B EUR36.490 EUR−3.36%4.571 K1.8818.801.94 EUR−8.86%0.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY
45.676 B EUR85.27 EUR−1.12%00.0026.493.22 EUR−13.14%1.92%Công nghệ Điện tử
Mua
STMMISTMICROELECTRONICS
35.345 B EUR39.390 EUR−3.27%2.907 M1.0210.953.60 EUR−23.69%0.56%Công nghệ Điện tử
Mua
1FSLRFIRST SOLAR
27.276 B EUR262.45 EUR−3.30%200.1729.698.84 EUR+2379.12%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
1SWKSSKYWORKS SOLUTIONS
15.595 B EUR98.63 EUR+1.04%00.0020.004.93 EUR−22.74%2.61%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
TPROTECHNOPROBE
6.079 B EUR9.305 EUR−1.85%166.617 K0.8357.580.16 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CCMLCOMAL
33.925 M EUR2.95 EUR−0.34%107.17 K1.598.220.36 EUR+255.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EEMSEEMS
1.077 M EUR0.2369 EUR−5.24%175.768 K0.85−1.36 EUR−724.24%0.00%Công nghệ Điện tử