ULISSE BIOMED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UBM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ULISSE BIOMED

Doanh thu của ULISSE BIOMED trong năm ngoái lên tới 138.40 k EUR, phần lớn trong số đó — 138.44 k EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Diagnostic Kits, năm trước mang lại 276.63 k EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ULISSE BIOMED 138.44 k EUR, và năm trước đó — 276.63 k EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia