MKR / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MKR / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử MKR / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMKRBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MKRBTCMKR / BitcoinBINANCE0.04372 BTC−5.51%248.985 K+176.87%0.04641 BTC0.04355 BTC83
Bán
MKRBTCMaker / BitcoinWHITEBIT0.04376 BTC−5.49%105.404 K+15.06%0.04648 BTC0.04364 BTC31
Bán
MKRBTCMKR / BitcoinBITFINEX0.04385 BTC−5.35%42.234 K+124.84%0.04637 BTC0.04371 BTC12
Bán
MKRBTCMKR / BitcoinKRAKEN0.04375 BTC−4.99%39.921 K+141.41%0.04634 BTC0.04358 BTC13
Bán
MKRBTCMaker / BTCUPBIT0.044531670 BTC−4.40%24.433 K+320.51%0.046424440 BTC0.043800290 BTC8
Bán
MKRBTCMaker / BitcoinCOINBASE0.04380 BTC−4.95%23.061 K−73.63%0.04632 BTC0.04363 BTC8
Bán
MKRBTCMaker / BitcoinHITBTC0.04376 BTC−5.49%10.693 K+69.96%0.04644 BTC0.04363 BTC4
Bán
MKRBTCMAKER / BITCOINCOINEX0.04384579 BTC−4.99%2.674 K−0.57%0.04799998 BTC0.04384579 BTC1
Bán
MKRBTCMaker / BitcoinKUCOIN0.04398 BTC−3.99%2.651 K+192.70%0.04644 BTC0.04354 BTC1
Bán
MKRBTCMaker/BitcoinOKX0.04389 BTC−4.86%1.304 K+58.84%0.04643 BTC0.04355 BTC0
Bán
MKRBTCMaker / BitcoinPOLONIEX0.04531 BTC−0.04%191+880.06%0.04597 BTC0.04531 BTC0
Bán
MKRBTCMAKER/BITCOIN0.043718 BTC−5.52%00.046412 BTC0.043629 BTC17
Bán