MKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch MKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225)

Nhận tỷ giá tiền điện tử MKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225) trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaMKRWETH_C2ADDA dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
MKRWETH_C2ADDAMKR / WRAPPED ETHER on Ethereum (C2ADDA...16A225)Uniswap v20.9162 WETH−3.93%0.9537 WETH0.9076 WETH19
Bán