Lenta IPJSC ORD SHSLenta IPJSC ORD SHSLenta IPJSC ORD SHS

Lenta IPJSC ORD SHS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LENT nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Lenta International PJSC tham gia vào việc phát triển và vận hành các chuỗi siêu thị và đại siêu thị. Các định dạng đại siêu thị dẫn đầu về giá được phân biệt về các chiến lược khuyến mãi và định giá cũng như chủng loại sản phẩm địa phương của họ. Công ty được thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 1993 và có trụ sở chính tại St.Petersburg, Nga.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

LENT không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty